Stadig flere arkitekter og konsulenter får øynene opp for fordelene med å bruke karbonfiber til
betongfosterking i større byggeprosjekter. – På høy tid, synes Thomas Kongsrød i Telemark Entreprenørservice og Terje Isaksen i Norborn.

Metoden med karbonfiberforsterking ble nylig tatt i bruk i nytt regjeringsbygg R6 som for tiden er under oppføring i hovedstaden. Telemark Entreprenørservice brukte fire uker på jobben. Leverandøren Norborn sto bak leveransen på 450 meter karbonfiberplater og 250 liter lim.

Ferdig november 2011
Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Statsbygg om å bygge det nye regjeringsbygg nr 6 i regjeringskvartalet i Oslo. Arbeidene omfatter restaurering av det tidligere hovedkontoret til Statens pensjonskasse i Keysers gate 8, som er et verneverdig bygg fra 1899. Videre skal Keysers gate 6 bygges om, og det skal oppføres et nytt bygg i Teatergata 9. De tre eiendommene vil bli sammenføyd til et nytt regjeringsbygg for Helse og
omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. R6 knyttes også sammen med resten av regjeringsbyggene. Prosjektet får et bruttoareal på 21. 500 m2. Arbeidene startet sommeren 2009 og er planlagt ferdig i november 2011.

Atriumutfordring
I det nye regjeringsbygget er karbonfiberforsterking blitt benyttet i sju etasjer, fra 2. til 9. plan. Thomas Kongsrød forteller at plan 2 og 3 var den store utfordringen, her var det nemlig revet bort en god del bygningsmasse for å gjøre plass til et atrium, og ekstra forsterking var nødvendig. Arbeidet for Telemark Entreprenørservice begynte med grundig rengjøring av betongen. – Vi slipte med diamant og brukte støvavsug for å få en ren, åpen og jevn betong. Siden vi bruker epoksylim for å feste karbonfiberen må underlaget være optimalisert for god vedheft, forklarer Thomas Kongsrød.

Dobler lastekapasiteten
Metoden med karbonfiberforsterking innebærer at man legger en armering utenpå dragere eller bjelkelag som en forsterkning av armeringen som allerede finnes. Til tverrkraftforsterkninger og avrundede konstruksjoner som for eksempel pilarer brukes karbonfibervev. Ellers brukes vanligvis laminat med en tykkelse på 1,2–1,4 mm. De leveres i ruller på 150–250 meter. Som forankring brukes et løsemiddelfritt tokomponents epoksylim med en enestående festeevne. Ved hjelp av disse sterke, tynne og lette materialene kan man i mange tilfeller doble lastekapasiteten. – Siden materialene er så tynne, kan vi tilby økonomiske og fleksible løsninger. Eksisterende installasjoner som for eksempel kabelgater, ventilasjon, sprinklersystemer og lignende utgjør sjelden noe problem. Laminatene får plass nesten hvor som helst, forklarer Terje Isaksen i Norborn.

Han presiserer at dette er en billigere og mye enklere løsning enn bruk av store ståldragere. – I tillegg må man tenke på at det ofte stilles bestemte krav til takhøyde. Karbonfiber bygger bare ca. tre mm med laminat limlag, sier Isaksen.

Grundig forarbeid
Telemark Entreprenørservice brukte mye tid på å teste og loggføre forholdene i bygget før jobben startet.
Thomas Kongsrød er godt fornøyd med jobben og forteller at dette var den største jobben firmaet har hatt med karbonfiberforsterking. – Heldigvis begynner markedet å våkne nå, vi ser at flere og flere får øynene opp for karbonfiberens fordeler. Det er jo ikke til å legge skjul på at Norge er ganske konservativt og ligger noen år etter svenskene i det meste innen bygg, ler Kongsrød.