Norcem AS utvikler, produserer og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen. IngeniørNytt er på besøk ved fabrikken i Brevik utenfor Porsgrunn. Det er mye lyd og mye støv. Akkurat slik det skal være på et sted som lage sement.

Lang prosess
Det en lang prosess fra kalkstein brytes til sementen er ferdig. Kalksteinen hentes ved Bjørntvedt i nærheten av fabrikken og fra Dalen gruve, som er Norges største i drift. Den utsprengte steinen transporteres i store dumpere til knuseriet hvor knusingen skjer i to trinn. Deretter føres stein over til en mølle hvor den males til et fint, tørt pulver – eller råmel. Det lagres i råmelssiloer før det går til brenning i roterovn. I oppvarmingprosessen kalsineres råmaterialene, det vil si at karbondioksid drives ut av råmelet og man har brent kalk tilbake. Temperaturen skrus opp igjen slik at det oppnås delvis smeltefase, og partiklene sintrer sammen til små kuler, et halvfabrikata kalt klinker. Siste trinn er maligen av klinker i sementmøllen.

Slet med produksjonsavbrudd
Prosessen over innebærer selvsagt en god del forflytting av masse. Sko, refleksjakke og hjelm er ikke nok på Norcem. Her er det også påbudt å ha med et par briller for ikke å få råmelsstøv i øynene. Overalt finnes det transportbånd som frakter råmelet til neste stasjon. Noen av dem er under jorden. Her har Norcem opplevd store problemer med vann som har lekket fra tunneltaket og havnet på transportbåndene. – Det som da skjer er at vannet blander seg med råmelet og lager en eneste stor smørje, forteller Trond Tangen, avdelingsleder for mekanisk stab ved Norcem. – Dermed får vi produksjonsavbrudd og det koster penger. Med tanke på at vi har hatt dette problemet i 15-20 år blir det etter vert ganske dyrt, legger han til.

Gode resultater
Og det har ikke stått på viljen for å løse lekkasjeproblemene. Det er rett og slett bare ingen som har fått det til. – Vi har prøvd all verdens injeseringsmetoder til ingen nytte. Etter kort tid kom vannet alltid tilbake, forteller Tangen. Nå kan det imidlertid se ut som om den (tåre)våte tid er forbi. Med krystalliseringsprodukter fra Norborn har Telemark Entreprenørservice fått frie tøyler i tunneltaket, og resultatet er oppløftende.

Kontroll på vannet
Thomas Kongerød, driftssjef i Telemark Entreprenørservice, er svært fornøyd med utført oppdrag. – Tunneltaket hadde veldig mange lekkasjepunkter. En av vannstrålene vi kom over under oppstarten var så kraftig at jeg lurte på hva det egentlig var vi hadde begitt oss ut på. Først laget vi en forskaling og brukte en plugg ( MSS 430 ) for å tette sprekken. Deretter ble forskalingen fjernet og krystallisering av typen MSS 400 påført. Til slutt nippelinjesterte vi rundt støpeskjøtene. Nå har Norcem kontroll over lekkasjene og lekkasjeproblemet over transportbåndene er løst.